ROMANLARIMIZIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ÇALIŞTAY

       ROMANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK SORUNLARIN TARTIŞILDIĞI ÇALIŞTAY

''Ortak Kurumlar Çalıştayı'' Tekirdağ ilimizde yoğun bir katılımla gerçekleştirild.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğinin finanse ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının paydaş olduğu, Roman vatandaşların istihdam ve sosyal hayata katılımlarınıın arttırılması amacıyla    yürütülen Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin  Desteklenmesi (SİROMA) Projesi çalışmaları  Kasım 2015 tarihinden beri devam etmektedir.  
            20 Nisan 2017 tarihinde Ramada Otel'de " Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Bölgelerdeki Dezavantajlı Bireylerin Sosyal İçermesinin Ve İstihdam Edilebilirliğinin Attırılması" Çalıştayı;  İlimizdeki Kaymakamlar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu , Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ticaret Ve Sanayi Odası ve ilçelerdeki temsilcileri, Trakya Kalkınma Ajansı , KOSGEB, Özel Sektör Temsilcileri, Türkiye Esnaf Ve Sanatkar Konfederasyonu, Organize ve Sanayi Bölgeri Temsilcileri ve Roman Sivil Toplum Örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
            Çalıştay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Hasan YILMAZ açılış konuşmasında; SİROMA projesinin önemine değinerek Tekirdağ'da Roman Vatandaşlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sunmuştur. Projenin Birim Koordinatörü Merve YAŞASIN SİROMA projesinin tanıtımını yapmıştır. Daha sonra Çalışma ve İş Kurumu temsilcisi Nuran AKGÜL  yerel iş piyayası sunumunu gerçekleştirmiştir. SİROMA Projesi Teknik Destek Ekibinde Uzman olarak görev yapan Ayça HAYKIR, Türkiyedeki Romanların sosyal durumu  ve sosyal entegrasyonun desteklenmesine yönelik kamu politikaları sunumunu gerçekleştirmiştir. Son olarak çalıştaya katılan katılımcılar ortak kurumlar arasında koordineli çalışmaların sağlanması için görüş ve önerilerini belirtmiştir.  Bu görüş ve öneriler doğrultusunda  projenin sürdürürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili Bakanlıklara  Çalıştay raporları sunulacaktır.