İl Müdür Yardımcılarının Görev Dağılımı

11/04/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
İl Müdür Yardımcılarımızın Yeni Görev Dağılımı değişmiştir.