ASDEP SONUÇLARI

ASDEP SONUÇLARI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tekirdağ  İl Müdürlüğümüz ASDEP Sonuçları açıklanmıştır.

ASİL listede olan adayların 20.06.2016 Pazartesi  Günü Mesai Bitimine kadar;

Aşağıdaki Evrakları Şahsen İl Müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi (Veya Noterli Onayı)
-Diploma Aslı ve Fotokopisi  (Veya Noterli Onayı)
-Sağlık Raporu Aslı 
-Fotoğraf (4 adet)
* Listede adı geçenlerin vazgeçmesi durumunda "vazgeçtiğine dair dilekçe" yazarak.
Fax(0282-262 49 59 veya Mail (tekirdag@aile.gov.tr ) yolu ile
Tekirdağ İl Müdürlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. 

Sonuç Listesi:


Sonraki Sayfa: ASDEP Mülakat Tarihi Değişmiştir.

Önceki Sayfa : ASDEP Eğitim Programlarımız tamamlanmıştır